strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Oferta dla dzieci i młodzieży

Jazz Dance

Nauka Tańca Nowoczesnego

 

Taniec Nowoczesny w naszej szkole to zajęcia prowadzone do popularnej muzyki. Uczymy dzieci i młodzież poszczególnych elementów tańca Jazz, Disco i Hip Hop, tworzymy choreografie taneczne, które następnie możemy prezentować na pokazach, przeglądach i okolicznościowych występach.


Dla kogo?
Dla wszyst­kich! Swoich sił mogą pró­bo­wać w naszym zespole dzieci już od 4 roku życia
 

Gdzie:  

Sala 218 i 75 w CH LAND, ul. Wał­brzy­ska 11 oraz w:

  • SP Nr 46, ul. Wał­brzy­ska 5
  • SP Nr 107, ul. Nowo­ur­sy­now­ska 210/212
  • SP Nr 146, ul. Doma­niew­ska 33
  • SP Nr 313, ul. Cybisa 1

 

 

Sprawdź grafik

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Chętnie doradzimy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND