strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

HAND to HAND

 

Zespół taneczny HAND to HAND

RODO w HAND to HAND 

 

W związku z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącymi ochrony danych osobowych (zwanymi w skrócie RODO) pragniemy poinformować, że dane osobowe uczestników zajęć HAND to HAND znajdujące się w naszym posiadaniu są chronione. Dokonaliśmy wszelkich starań, aby dbać o ich bezpieczeństwo. Dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją działań wobec Uczestników zajęć, przysługuje im prawo dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

 

Administratorem danych osobowych dzieci i młodzieży korzystających z zajęć i treningów HAND to HAND oraz ich rodziców/opiekunów jest Klub Sportowy „HAND to HAND 1”.

 

Administratorem danych osobowych osób dorosłych korzystających z zajęć HAND to HAND jest przedsiębiorstwo „HAND to HAND Jacek Sennewald”

 

Szczegółowe informacje są zawarte w „Polityce Prywatności K. S. HAND to HAND 1” oraz „Polityce Prywatności Przedsiębiorstwa HAND to HAND Jacek Sennewald”

 

Innych informacji udzielamy pod adres email: sekretariat@handtohand.pl

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND