strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Instruktorzy

 

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

 

Z wykształcenia Fizjoterapeutka. Przygodę z tańcem rozpoczęła w 2003 roku w koszalińskiej grupie Top toys. Wraz z grupą zdobywała czołowe miejsca na krajowych turniejach oraz mistrzostwach Polski.

Od 2007 roku mieszka oraz trenuje dzieci i młodzież w Warszawie, głównie w technice Hip hop.

Do swoich osiągnięć zalicza 3 miejsce na zawodach "Freshstylezcontest"  2008, oraz 1 miejsce w eliminacjach Warszawskich zawodów "Croop dance battel for poland" 2009.Dwukrotnie brała udział w warszawskim festiwalu "Rewizje" w grudniu 2008 pod kierownictwem Jacka Tyskiego w spektaklu „Święto wiosny”, oraz w grudniu 2010 pod kierownictwem Justyny Lichacy w spektaklu „Ja i Ja”. Ponadto uczestniczyła w wielu pokazach komercyjnych.

Od 2008 do 2013 była członkinią grupy UniQe i szkoliła się pod okiem Justyny Lichacy.  Współpracowała również przy tworzeniu Hip Hop Groove Festivalu, który miał na celu pokazanie tańca ulicznego w teatrze. 

 

Taniec to wolność ruchu, sposób na wyrażenie samego siebie, wyrażenie swoich emocji, niesamowity dar który czyni człowieka kimś wyjątkowym.

 

 

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND