strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Petersburski Music Show

Dostaliśmy zaproszenie zatańczenia choreografii do finałowej piosenki w programie „Petersburski Music Show” w dniu 1 października 2016 r. (sobota). Do nagrania są dwie nasze grupy o godz. 13 i 15 w TVP przy ul. Woronicza

 

Grupa 1, ZBIÓRKA O GODZ. 13.30 (blok F), nagranie około godz. 13.00 14.00, skład tancerzy:

1. CZYŻ Alicja
2. GROCHAL Maria
3. JAŃCZUK Lena
4. KUJAWA Aleksandra
5. MAROZAS Matylda
6. OWCZARCZYK Maja
7. PIKULSKA Łucja
8. SAKOWSKA Patrycja
9. ŚWIERCZEWSKA Natalia

W celu przygotowania choreografii, odbędą się dodatkowe próby:

• 27 września (wtorek), godz. 19.00-21.00 w Landzie
• 28 września (środa), godz. 16.30-18.00 przed treningiem w SP 107
• 30 września (piątek), godz. 19.00-21.00 w Landzie

UWAGA, długość zajęć może się skrócić w zależności od efektywności pracy dzieci. Choreografię przygotuje Pani Monika

 

Grupa 2, ZBIÓRKA O GODZ. 16.30 (blok F), nagranie około godz. 15.00 17.00, skład tancerzy:

1. BONISŁAWSKA Oliwia
2. CHWASTEK Julia
3. KALETA Zuzia
4. PEŁKA Natalia
5. SADZIAK Zuzanna
6. SZYMAŃSKA Wiktoria
7. ZACZEK Alicja

W celu przygotowania choreografii, odbędą się dodatkowe próby:

24 września (sobota) 25 września (niedziela) 12.00-13.30 w SP 107 LAND
• 26 września (poniedziałek) 16.00-17.15 przed treningiem w SP 107
• 28 września (środa) 16.30-18.00 przed treningiem w SP 107
• ewentualnie jeszcze 29 września (czwartek) 15.30-17.00 w Landzie

UWAGA, długość zajęć może się skrócić w zależności od efektywności pracy dzieci. Choreografię przygotuje Pani Gosia

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND