strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Bezpłatne zajęcia taneczne "Warszawskie Dni Rodzinne"

Harmonogram bezpłatnych zajęć, sala 75 w CH Land (mały Land) przy ul. Wałbrzyskiej 11:

godz. 9.00, 3-5 lat, nauka tańca: BALET, 45 minut

godz. 9.00, 9 lat i młodsi, nauka tańca: TANIEC NOWOCZESNY (JAZZ, MODERN), 30 minut

godz. 9.00, 7-8 lat, nauka elementów gimnastycznych i akrobatycznych: AKROBATYKA, 50 minut

godz. 9.30, 10 lat i starsi,nauka tańca: TANIEC NOWOCZESNY (JAZZ, MODERN), 30 minut

godz. 10.00, 6-8 lat, nauka tańca: BALET, 45 minut

godz. 10.00, 3-6 lat, nauka elementów gimnastycznych i akrobatycznych: AKROBATYKA, 50 minut

godz. 11.00, 9 lat i starsi, nauka elementów gimnastycznych i akrobatycznych: AKROBATYKA, 50 minut

godz. 11.00, 9 lat i starsi, nauka tańca: BALET, 45 minut

godz. 11.00, 9 lat i młodsi, nauka tańca: HIP HOP,30 minut

godz. 11.30, 10 lat i starsi, nauka tańca: HIP HOP,30 minut

godz. 11.30, 9 lat i młodsi, nauka tańca: MIX DANCE (DANCE, JAZZ, STRECHING), 30 minut

godz. 12.00, 10 lat i starsi,nauka tańca MIX DANCE (DANCE, JAZZ, STRECHING, TRAMPOLINY), 30 minut

godz. 12.30, dla dorosłych fitness na trampolinach: JUMPING FROG, 20-30 minut

 

Zapisy na stronach Warszawskich Dni Rodzinnych i przez formularz:

Bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci, młodzierzy i dorosłych 17.09.2016 r. 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND