strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA

Miejsce: Hala sportowa, ul. Strumykowa 21, Warszawa

Nasze zgłoszenie

PROGRAM

Godziny zbiórki Mini Formacji i Formacji w miejscu turnieju:

 • Mini Formacja Jazz Dzieci godz. 10.30
 • Formacja KIDS 2016 zbiórka godz. 12.30
 • Mini Formacje Show Dance Dzieci „KUCHENNA GORĄCZKA” godz. 14.30
 • Formacja Juniorzy Jazz/Modern godz. 15.00
 • Formacja Show Dance Dzieci „TIME” godz. 16.30

 

Dotyczy:

 • Formacja Dzieci TIME
 • Formacja Jazz Juniorzy
 • Formacja Juniorzy
 • Formacja KIDS 2016
 • Formacja 313
 • Mini Formacja 16+
 • Mini Formacja Dzieci JAZZ
 • Mini Formacja Dzieci KUCHENNA (skład 7 osobowy)
 • Mini Formacja Juniorzy JAZZ

Ochotnicy solo Disco, Hip Hop, Jazz i Modern

 

KOSZTY udziału w Festiwalu FAZA:

solo 20zł

duet po 15zł od osoby

formacja po 20 zł od osoby

mini formacja po 22 zł od osoby

 

Regulamin

Przypominka:

krótki wyciąg z regulaminu ale bardzo ważny:

"Bilety wstępu w cenie 15 zł za osobę, dzieci do lat 7 wstęp wolny."

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND