strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Walentynkowa promocja Fitness Na Trampolinach

Fitness na trampolinach


Świętuj Walentynki 


Świętuj Walentynki już w piątek, 12 i poniedziałek 15 lutego!

Kup wejściówki na Fitness na Trampolinach w walentynkowej cenie!

Jednorazowe wejście dla jednej osoby 30 zł.,
dla dwóch osób 25 zł. od osoby.

Karnety zakupione w dniu 12 i 15 lutego
mają ceny walentynkowe:

 

4 treningi w miesiącu 140 zł. 120 zł.

8 treningów w miesiącu 240 zł. 210 zł.

12 treningów w miesiącu 340 zł. 290 zł.

Kiedy

Skaczemy w:

Poniedziałki, godz. 20.15 i 21.15

Środy, godz. 20.15

Piątki, godz. 20.15

Gdzie

Sali 75 w CH LAND,

Ul. Wałbrzyska 11, Warszawa

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Informacje dodatkowe

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND