strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

IDO World Show dance Championships 2016 RIESA

IDO World Show dance Championships 2016, Riesa - Niemcy

Dotyczy Formacji Dzieci "TIME" i Mini Formacji "KUCHENNA GORĄCZKA"

 

Wyjazd z Warszawy w dniu 20.11.2016 r. (niedziela), zbiórka godz. 21.30 (parking przy SP 46)

Przyjazd do Warszawy w dniu 24.11.2016 r. (czwartek) 

 

WAŻNE:

  1. Proszę sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu dzieci!
  2. Należy indywidualnie wyrobić dzieciom Kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) potwierdza ona prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Wniosek można wypełnić online i podpisany złożyć lub przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ (www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek)
  3. Można też indywidualnie zarejestrować wyjazd dziecka w serwisie „ODYSEUSZ na stronie: odyseusz.msz.gov.pl

 

Planowane terminy treningów przed Mistrzostwami:

UWAGA !!! Pani Lenka przyjęła nasze zaproszenie na trening Formacji TIME :) Przyjedzie do nas w środę 16 listopada na tzw. "dopieszczenie choreografii". W związku z tym trening zostanie wydłużony, zaczniemy o godz. 16.30, skończymy o 20.00. To będzie bardzo ważny trening, jedziemy na Mistrzostwa Świata reporezentować nasz kraj jako Wicemistrzowie Polski, poprawki autora będą bezcenne  !!!
Wszystkie środy, zaczynamy 19 października.
UWAGA, osoby nie jadące na Mistrzostwa, w czasie środowych prób formacji "Time", powinny uczestniczyć w lekcjach klasyki, które odbywają się w Landzie od g. 18.00 do 19.30

Ważne informacja na najbliższe dni i wyjazd

Szczegółowy program IDO World Showdance Championships

Koszty:
106 zł. licencja roczna tancerza IDO
106 zł. opłata startowa od każdego tancerza (bez względu na ilość tańczonych kategorii) 

350 zł. noclegi ze śniadaniem

320 zł. przejazd

215 zł. wyżywienie (obiad, kolacja)

30 zł. ubezpieczenie

+wykupienie zdjęć

+koszty opieki

RAZEM koszty: 1200 zł.

Proszę o wpłatę kwoty pomniejszonej o zaliczkę do dnia do dnia 11 listopada gotówką lub przelewem na konto Klubu tytułem: imię i nazwisko, MS Show Dance - Reisa

 

Adres miejsca noclegowegoHerberge Orange Siebeneichener Str. 34 01662 Meißen

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND