strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

IDO World Ballet, Modern and Jazz Championships WETZLAR 2016

IDO World Ballet, Modern And Jazz Championships, Wetzlar (near Frankfurt) - Niemcy

Dotyczy Formacji Juniorzy Jazz i Modern

 

Wyjazd: 27.10, czwartek, zbiórka o godz. 20, wyjazd z parkingu przy SP 46 o godz. 20.15

Powrót: 30.10 w niedziela wyjeżdżamy z Wetzlar, w Warszawie (pod SP 46) będziemy pewnie w poniedziałek

 

WAŻNE:

  1. Proszę sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu!
  2. Należy indywidualnie wyrobić tancerzom Kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) potwierdza ona prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Wniosek można wypełnić online i podpisany złożyć lub przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ (www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek)
  3. Można też indywidualnie zarejestrować wyjazd dziecka w serwisie „ODYSEUSZ na stronie: odyseusz.msz.gov.pl

Oficjalny program mistrzostw

Koszty:

106 zł. licencja roczna tancerza IDO
106 zł. opłata startowa od każdego tancerza

500 zł. przejazd

438 zł. noclegi ze śniadaniem

150 zł. strój

 

RAZEM KOSZT wyjazdu na Mistrzostwa Świata 1300 zł

 + 50 euro wyżywienie (zabieramy ze sobą)

 Proszę o wpłatę kwoty pomniejszonej o zaliczkę gotówką lub przelewem do dnia 26 października

 

Adres miejsca noclegowegoHotel zu Jeddelohs Rosengarten, Hoherainstraße 45, Gladenbach, 35075, Niemcy

Strona www organizatora: http://www.wm-jmd.de/home.php

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND