strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Eliminacje MP 2016 PZTSport – Mistrzostwa Ursynowa

Eliminacje MP 2016 PZTSport – Mistrzostwa Ursynowa

 

UWAGA:

Nowa mini formacja „Na podwórku” (z trzepakiem, czyli CZYŻ Alicja, GROCHAL Maria, JAŃCZUK Lena, KUJAWA Aleksandra, MAROZAS Matylda, OWCZARCZYK Maja, PIKULSKA Łucja, SAKOWSKA Patrycja, ŚWIERCZEWSKA Natalia)
W związku z informacją jaką otrzymałem wczoraj od organizatora Mistrzostw Ursynowa 2016, w wymienionych zawodach została wprowadzona kategoria formacje i mini formacje. Jest to szansa dla naszej nowej mini, żeby zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym. Dodatkowy trening (wyjątkowo i bez dodatkowych opłat, bo regularne treningi są planowane we wtorki na godzinę 16.00 za dodatkowa składkę w wysokości 80 zł. za 4 kolejne treningi) przygotowujący do tych Mistrzostw odbędzie się we wtorek, 20 września o g. 17.00 w Landzie. Ponieważ na oficjalnych zawodach w mini formacji może tańczyć od 3 do 7 tancerzy o składzie NA TE KONKRETNE zawody zdecyduje dyspozycyjność dzieci, jeśli jednak to nie wpłynie na ilość, dokonamy losowania (losowanie nie dotyczy raczej głównej postaci), ustalimy to na treningu w poniedziałek, 19 września.

REGULAMIN

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND