strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

XXII Puchar Polski w tańcu sportowym PZTSport

XXII Puchar Polski w tańcu sportowym PZTSport, Radzymin

Plan zawodów

Informacja od organizatora:
Uprzejmie informujemy, że do udziału w Pucharze Polski zgłosiła się duża liczba zawodników. Organizatorzy Pucharu Polski nie chcąc ograniczenia reprezentowanych kategorii tanecznych ani nie podejmując decyzji w sprawie wcześniejszego rozpoczęcia Pucharu Polski informują, że na zawodach będzie egzekwowany „Regulamin XXII Pucharu Polski w tańcu sportowym” a w szczególności poniższe zapisy:
WYKLUCZENIE ZAWODNIKA Z ZAWODÓW
Zawodnik może być wykluczony z zawodów w następujących przypadkach:
1. Opuszczenie sektora przeznaczonego dla danego zawodnika (półfinały DD, DDF, DSlow i HH);
2. Kontynuowanie prezentacji po zakończeniu muzyki (duety DD, DDF, DSlow, HH i inne);
3. Opóźniania prezentacji kolejnych zawodników poprzez pozostawanie na parkiecie po zakończeniu muzyki (duety DD, DDF, DSlow, HH i inne)
4. Wykonywania elementów akrobatycznych, których zawodnik nie wykonuje na poziomie technicznym, gwarantującym mu bezpieczeństwo;
5. Tańczenia bez obuwia (solo DD, DDF, HH; duety DD, DDF, HH; małe grupy DD,DDF, HH; formacje DD, DDF, HH);
6. Umieszczenia numeru startowego w miejscu innym niż strój zawodnika lub ukrywanie reklamy znajdującej się na numerze startowym.
Liczymy na Państwa pomoc i zrozumienie przy przeprowadzeniu XXII Pucharu Polski w tańcu sportowym.
Pozdrawiam
Ryszard Nowogórski

Zgoszenie mini formacji i formacji

Zgłoszenie soliści

Dotyczy:

  • Formacja Dzieci TIME
  • Formacja Jazz Juniorzy
  • Formacja Modern Juniorzy
  • Formacja KIDS 2016
  • Mini Formacja 16+
  • Mini Formacja Dzieci JAZZ
  • Mini Formacja Dzieci KUCHENNA (skład 7 osobowy)
  • Mini Formacja Juniorzy JAZZ

 

Ochotnicy solo Jazz i Modern, przypominam że w PZTSport wyniki w kategoriach solo są jawne tylko dla miejsc I-VI

UWAGA! Jeśli soliści lub duety chcą wziąć udział w Pucharze to proszę o pilny kontakt na taniec@handtohand.pl

 

W PZTSport kategoria Show Dance to prezentacje bez dużych rekwizytów i akrobatyki (czyli taki Jazz i Modern wg. PFT), Fantasy to prezentacje z rekwizytami i akrobatyką (czyli taki Show Dance i Modern wg. PFT)

Regulamin

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND