strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „MUSZELKI WIGIER 2016”

XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „MUSZELKI WIGIER 2016”

 

Do udziału zakwalifikowane zostały Formacje „HAND to HAND 313”, „HAND to HAND Dzieci” i Mini Formacja „HAND to HAND 16+”

 

Wyjazd z Warszawy w czwartek 26 maja o godz. 8.30 Zbiórka o g. 7.45 8.15 na boisku przy SP 46, ul. Wałbrzyska 5

Wyjazd z Suwałk 28 maja około godz. 20.

Koszt udziału w Festiwalu dla jednej osoby to 350 zł. (przejazd, noclegi, posiłki, wpisowe, koszty opieki)

Zaliczkę w wysokości 150 zł. należy wpłacić gotówką do dnia 22 kwietnia (piątek), pozostałą kwotę do dnia 18 maja (środa) Ewentualnie można dokonać wpłaty na rachunek Klubu w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, udział w Festiwalu „MUSZELKI WIGIER 2016”

 

Jako opieka jadą: Katarzyna Chwastek, Magdalena Pasiut i Marcin Szymański. Oprócz naszych choreografii będziemy tańczyli do wybranych piosenek wykonywanych przez wokalistów. Koncert Galowy festiwalu będzie retransmitowany w TVP ABC i TVP POLONIA. 

Kolejność prezentacji w piątek

REGULAMIN

Formularz zgłoszeń

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND