strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Narodowy Dzień Sportu 2015

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy Dzielnicą Mokotów, 3 października (sobota) zapraszamy na Narodowy Dzień Sportu w Szkole Tańca "HAND to HAND"!

Sala 75, budynek "A" w CH LAND przy ul. Wałbrzyskiej 11:

  • 9.15 - 10.15 Disco Dance Solo, zajęcia typu PRAKTIS* dla dzieci. Instruktor Jacek Sennewald
  • 10.30 - 12.00 Hip Hop, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Instruktor Patrycja Bączek

W/w zajęcia są bezpłatne!

*Zajęcia typu PRAKTIS to forma praktyki tanecznej, sposób na doskonalenie i przypomnienie kombinacji i choreografii uczonych na zajęciach, a także czas na szukanie własnych rozwiązań. Podczas praktisów obecny jest zawsze instruktor tańca służący swoją pomocą.

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND