strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Open Poland 2022

Open Poland 2022

Regulamin

• Termin: 18.06.2022

• Godzina: (szczegóły będą podane w harmonogramie zawodów)
• Miejsce: Hala Sportowa NOSIR, ul. Młodzieżowa 1, Nowy Dwór Mazowiecki
• Dojazd

• Dotyczy: wszystkich solistów, duetów, grup i formacji HAND to HAND

 • opłaty startowe w wysokości:

DLA TANCERZY POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PFT 2022

 • SOLO (MUZYKA ORGANIZATORA) - 50 zł
 • DUET (MUZYKA ORGANIZATORA) - 100 zł
 • SOLO (MUZYKA WŁASNA) - 60 zł
 • DUET (MUZYKA WŁASNA) - 120 zł
 • GRUPY 40 zł / od osoby
 • FORMACJE 40 zł / od osoby

 

DLA TANCERZY BEZ LICENCJI PFT

 • SOLO (MUZYKA ORGANIZATORA) - 55 zł
 • DUET (MUZYKA ORGANIZATORA) - 110 zł
 • SOLO (MUZYKA WŁASNA) - 65 zł
 • DUET (MUZYKA WŁASNA) - 130 zł
 • GRUPY 40 zł / od osoby
 • FORMACJE 40 zł / od osoby

 

• Zgłoszenia do dnia: 5 czerwca 2022 r. (niedziela) FORMULARZ

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND