strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym

Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym 
dotyczy Formacji Junior i Junior Młodszy (skład Formacji Dzieci z 2021 r.)

PROGRAM Regulamin

AKTUALIZACJA INFORMACJI (28.03.2022):

TERMIN:

  • 3 kwietnia 2022 r. (niedziela)

PRZEJAZD AUTOKAREM:

  • zbiórka przy "Małym Landzie" o g. 14.20, wyjazd chwilę później,
  • powrót ??? (całość powinna skończyć się przed g. 20, prawdopodobnie nasze prezentacje będą pomiędzy godzinami 16.15-17.30)

MIEJSCE:

  • Hala ICSiR w Józefowie, ul. Długa 44

OPŁATY: 160 zł. 260 zł. (w tym jest składka roczna PZSC, startowe, przejazd, opieka, ciepły posiłek).

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą zostanie zapisana w systemie Active Now jako nadpłata

Wpłaty do dnia 14 marca (poniedziałek) gotówką na recepcji lub przelewem tytułem: imię i nazwisko tancerza, MP PZSC marzec

OPIEKA: Małgorzata Grzywińska, Marcin Szymański, Lidia Żebrowska

 

UWAGA!
Dzięki zmianom przedziałów wiekowych w PZSC, w formacji Cheer Jazz mogą zatańczyć wszyscy tancerze ze starego składu Formacji Jazz Dance 2021. Oznacza to, że przygotowania choreografii Jazz Dance będą w nowych składach, natomiast Cheer Jazz w starych składach.

W związku z powyższym poniedziałkowe treningi w marcu ulegną zmianie:
• 16.30-18.00 Formacja Junior Cheer Jazz (bez tancerzy z rocznika 2009)
• 16.30-18.00 Formacja Dzieci klasyka / akro (bez zmian)
• 18.00-19.30 Formacja Junior Młodszy Cheer Jazz (skład Formacji Jazz Dance z 2021)
• 18.00-19.30 trening akrobatyki/tańca dla tancerzy nie tańczących w Cheer Jazz (sala gimnastyczna)
Treningi w środy i piątki pozostają bez zmian

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND