strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Mistrzostwa Świata 2015 Jazz i Modern Dance

Mistrzostwa Świata 2015 Jazz i Modern Dance MIKOŁAJKI 2015

Nasze informacje

Rozliczenie Mistrzostw Świata w Mikołajkach.

Koszty:

 • Wpisowe 212zł
 • Noclegi 400zł
 • Przejazd 70zł
 • Strój 50zł
 • Kolacje  25zł

RAZEM  757zł

Proszę o uzupełnienie wpłat do 1 grudnia, gotówką lub przelewem na konto Klubu Sportowego.

 

Wyjazd z Warszawy dnia 11.12 (piątek), godz 7.00 z parkingu przy SP 46

Wyjazd z Mikołajek dnia 13.12 (niedziela), ok godz 12.00

 

Dzieci i juniorzy muszą ze sobą zabrać m. in.:

 • Kompletne stroje!
 • Czarne koszulki klubowe i bluzy dresowe
 • Bielizna osobista na każdy dzień pobytu itp
 • Stroje kąpielowe
 • Legitymacja szkolna!
 • Można zabrać wodę, w hotelu jest bardzo drogo.

Nie zabieramy ręczników. Ręczniki są w pokojach i na basenie.

 

Program Mistrzostw

Program Festiwalu szczegółowy

Program Festiwalu ramowy 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND