strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2022

Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2022

PROGRAM orientacyjny

UWAGA → Oficjalny i na bieżąco aktualizowany program jest dostępny w danceit.pl

Regulamin

• Termin:

→ 11.06.2022, kategorie Performing Art (Jazz Dance, Modern & Contemporary, PAI)
→ 12.06.2022, kategorie Street Dance (Disco Dance, Hip Hop), Inne Formy i Open 31+

• Godzina: 9.00-21.00 (szczegóły są podane w harmonogramie zawodów)
• Miejsce: Hala Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji "HAWAJSKA", ul. Dereniowa 48
• Dojazd: indywidualny

• Dotyczy: wszystkich solistów, duetów, grup i formacji HAND to HAND

  • opłaty startowe w wysokości:

DLA TANCERZY POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PFT 2022

SOLO (MUZYKA ORGANIZATORA) - 50 zł

DUET (MUZYKA ORGANIZATORA) - 100 zł

SOLO (MUZYKA WŁASNA) - 60 zł

DUET (MUZYKA WŁASNA) - 120 zł

GRUPY 40 zł / od osoby

FORMACJE 40 zł / od osoby

 

DLA TANCERZY BEZ LICENCJI PFT

SOLO (MUZYKA ORGANIZATORA) - 55 zł

DUET (MUZYKA ORGANIZATORA) - 110 zł

SOLO (MUZYKA WŁASNA) - 65 zł

DUET (MUZYKA WŁASNA) - 130 zł

GRUPY 40 zł / od osoby

FORMACJE 40 zł / od osoby

 

• Zgłoszenia do dnia

→ 27 maja 2022 r. (piątek), dla tancerzy HAND to HAND poprzez FORMULARZ

→ 31 maja 2022 r. (wtorek), dla pozostałych klubów poprzez https://danceit.pl/?124

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND