strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Open Polish Dance Cup - Busko Zdrój 2022

Open Polish Dance Cup - Busko Zdrój 2022

PROGRAM  Szczegóły i koszty tancerzy HtoH Obiad (możliwość wybory minęła 5 maja)

Wyjazd z Warszawy g. 3.15
Opieka podczas przejazdu i rano na sali B, a po południu na sali A: Wiśniewska Monika, Szymański Marcin
Opieka podczas przejazdu i na sali A: Sennewald Magdalena

Wyjazd z Warszawy 9.15
Opieka podczas przejazdu i na sali A: Karsznia Dominika, Górska Agata

Wyjazd z Buska około g. 15.30
Opieka: Sennewald Magdalena, Górska Agata

Wyjazd z Buska około g. 19.00
Opieka: Wiśniewska Monika, Szymański Marcin, Karsznia Dominika

 

TERMIN: 8 maja 2022 r. (niedziela)

GODZINA: poznamy po publikacji harmonogramy imprezy

MIEJSCE: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju, Ul. Kusocińskiego 3

DOTYCZY

ZBIÓRKA: ustalimy po publikacji harmonogramy imprezy           

DOJAZD: AUTOKAREM

WPISOWE/koszt: solo - 45 zł (40 zł dla tancerzy PFT z aktualną licencją 2022)

duety, grupy, formacje - 40 zł / od osoby za każdą konkurencję

plus koszt przejazdu i posiłków

ZGŁOSZENIA DO DNIA: 27 kwietnia 2022 r. (środa)

WPŁATY WPISOWEGO DO DNIA29 kwietnia 2022 r. (piątek)

WPŁATY za autokar do dnia: 4 maja 2022 r. (środa)

Regulamin Formularz zgłoszenia 

 

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND