strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2022

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2022

 

UWAGA!

Poniżej jest orientacyjny program zawodówOficjalny i aktualny program będzie dostępny w danceit.pl po dniu 16.04.2022 r.

PROGRAM WSTĘPNY

Nasze zgłoszenie z numerami startowymi

Godziny zbiórek formacji w miejscu zawodów:

 • Seniorzy → 19.20
 • Juniorzy → g. 10.30 
 • Dzieci → 18.30
 • Kids New → 13.00
 • Kids Gold → 16.30
 • Jazz Open → 18.30
 • Flow Mini → 12.30

 

UWAGA!

1. Wstęp na Salę Sportową mają jedyne tancerze, trenerzy i opiekunowie posiadający stosowne opaski

2. Miejsca dla widzów na Sali Sportowej są usytułowane na piętrze i jest ich BARDZO MAŁO

3. Widzowie na „Sali Gimnastycznej” nie będą mieli miejsc siedzących i również jest ich bardzo mało

4. Dla widzów wstęp jest na podstawie płatnych wejściówek (opasek)

 

Turniej będzie rozgrywany na dwóch salach i trzech parkietach:

 1. Sala Sportowa” → będą wydzielone dwa parkiety dla prezentacji „do muzyki organizatora” o wymiarach 10 x 12 m lub jeden parkiet dla prezentacji „do muzyki własnej” o wymiarach 20x12 (głównie grupy i formacje)
 2. Sala Gimnastyczna” → jeden parkiet o wymiarach 8 x 8 m 

 

• Termin: 23 kwietnia 2022 (sobota)

• Godzina: 9.00-21.00 (szczegóły są podane w harmonogramie zawodów)
• Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 100, ul. Taneczna 54/58 w Warszawie
• Dojazd: indywidualny

• dotyczy formacji, grup i solistów:

 • Formacja Jazz open
 • Formacja Kids New
 • Formacja Flow Mini
 • Grupa Kids
 • Grupa Jazz Dzieci nowa - nie występuje
 • Grupa Seniorek
 • Formacja Cheer Jazz Juniorzy młodsi
 • Formacja Cheer Jazz Juniorzy
 • Grupa Modern Juniorzy
 • Formacja Jazz Juniorzy - nie występuje
 • Formacja Jazz Dzieci - nie występuje

 

• Zgłoszenia do dnia

→ 8 kwietnia 2022 r. (piątek), dla tancerzy HAND to HAND poprzez FORMULARZ

→ 12 kwietnia 2022 r. (wtorek), dla pozostałych klubów poprzez https://danceit.pl/?123

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND