strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym MARK’N’MOVE

TERMIN: 23,24  października 2021 r. (nas dotyczy 23 października)

MIEJSCE: Hala Sportowa LOSIR, Ul. Hugona Kołłątaja 2, 62-030 LUBOŃ K/POZNANIA

PROGRAM Nasze zgłoszenie z numerami startowymi i punktem programu

Nasze kategorie zaczynają się od g. 15, czyli musimy być na miejscu około g. 13.30

 

Wyjazd z Warszawyg. 9.30 (zbiórka chwilę wcześniej pod „Małym Landem”)

 

Koszt130 zł. (przejazd, obiad, koszty obiadu opieki i kierowcy, woda)

Wpłaty gotówką na recepcji lub przelewem do dnia 20 października

 

UWAGA!

→ ewentualna „kolacja” nie jest wliczona w koszty, proponuję dać dzieciom około 15-20 zł. na zakupy w sklepiku

→ na czas przejazdu proszę dać dzieciom „suchy prowiant” (bez chipsów itp.) oraz wodę bez gazu w zakręcanej butelce (zapasowa woda będzie w busie)

 

Wyjazd z Luboniaokoło g. 19.30 (przyjazd pod „Mały Land”, poprosimy dzieci o przekazanie Państwu informacji o planowanym czasie przyjazdu jak będziemy około 40-50 km przed Warszawą)

 

DOTYCZY: chętnych solistów, grupy i formacji (ostateczną decyzje dotyczącą udziału grup i formacji podejmiemy po otrzymaniu zgłoszeń)

KATEGORIE

  • solo PAI (zgodnie z regulaminem lig PFT)
  • grupy (Jazz i Modern jako INNE FORMY)
  • formacje (Jazz i Modern jako INNE FORMY)

 

23 października → Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym MARK’N’MOVE, LUBOŃ

Zgłaszamy udział

Formularz PAI

WAŻNE:

  • potwierdzeniem deklaracji udziału jest wpłata wpisowego 35 zł. od osoby za kategorię do 15 października
  • koszty przejazdu i wyżywienia podamy 14 października

Nie zgłaszamy

  • Formacja Juniorzy Modern (nie zgłosiło się 8 osób)
  • Grupa Senior Modern (nie zgłosiły się 2 osoby)

DOJAZD: autokar

WPISOWE: solo 40 zł. (35 zł dla tancerzy PFT z aktualną licencją) od osoby za kategorię solo

ZGŁOSZENIA DO DNIA: 11 października 2021 r. (poniedziałek), do g. 22.00

WPŁATY DO DNIA: 13 października 2021 r. (środa) gotówką na recepcji lub przelewem

Regulamin

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND