strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Dzień Otwarty dla DOROSŁYCH

Organizujemy to spotkanie dla osób, które jeszcze nie były na naszych zajęciach i/lub niedawno zaczęły swoją przygodę z zajęciami tanecznymi i chciałyby spróbować co jeszcze proponujemy!

 

Zajęcia będą w skróconej wersji aby móc spróbować jak najwięcej.

Proponujemy 10 października:

Ladies Choreo, Taniec Brzucha, Pole Dance dla matki i córki, Pole Dance, Stretching, Latino solo, Sexy Dance, Taniec dla PAR (Użytkowy i Rock and Roll), Fitness na trampolinach, Zumbę (tradycyjną, gold i toning) oraz West Coast Swing

Modern jazz - zajęcia otwarte dnia 8 października

Akrobatyka - poniedziałek 11 października g. 20.10 i wtorek 12 października g.20.10

 

Szczegółowy grafik jest umieszczony na fotkach  w formularzu zgłoszeniowym.

Obowiązują zapisy! https://forms.gle/eF471VfrNKJXRcCv7

Zapisać można się na dowolną ilość zajęć. Można też zapisać się telefonicznie lub smsem 695373704

 

Podczas dnia otwartego będzie można kupić wszystkie karnety ze zniżką 20% (uwaga płatność tylko gotówką)!

 

Czekamy na WAS!

 

Szczegółowy grafik Dnia Otwartego 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND