strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Mistrzostwa Świata IDO Modern & Contemporary WARSZAWA 2021

Mistrzostwa Świata IDO Modern & Contemporary 2021

 

TERMIN13-15.12.2021 r

MIEJSCE: Hotel SANGATE Airport w Warszawie

ZBIÓKA:

  • Grupa Junior Modern, zbiórka na miejscu o g. 7.30 w dniu 13  grudnia 2021 r. (poniedziałek)
  • Formacja Junior Modern, zbiórka na miejscu o g. 13.00 w dniu 15  grudnia 2021 r. (środa)

PROGRAM

Do reprezentacji Polski z "Dzikiej Karty" zakwalifikowała się:

  • Formacja Juniorzy Modern
  • Grupa Juniorzy Modern

 

Koszty:
opłaty IDO (wpisowe, licencja międzynarodowa) - 280 zł.

transport - zostanie podany po otrzymaniu wstępnego programu 
nocleg - zostanie podany po otrzymaniu wstępnego programu    
    
wyżywienie (obiad, kolacja, woda) - zostanie podany po otrzymaniu wstępnego programu


RAZEM koszty: ??? zł    Do dnia 7.X.2021 r. należy wpłacić 280 zł


80 zł  - licencja PFT - osoby, które nie startowały w KM IDO 2021, osoby, które zmieniły grupę na Formację Juniorzy
 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - proszę sprawdzić termin ważności Dowodu Osobistego lub Paszportu

 

Prosimy o PILNE wypełnienie formularza i wpłaty do dnia 7 października 2021r.

FORMULARZ UDZIAŁU

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND