strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Piknik Sportowy CZAS NA TRENING

POKAZY TAŃCA i PROMOCJA NASZEGO ZESPOŁY podczas Pikniku Sportowego CZAS NA TRENING 

 

Miejsce obiekty sportowe oraz teren zielony przy ul. Niegocińskiej

Godziny→ pokazy w trzech częściach:

  1. Zbiórka g. 12.45, występ około g. 14 (najważniejszy, 20 minut)
  2. Zbiórka g. 15.30, występ około g. 16.20 (ważny 5 minut)
  3. Zbiórka g. 16.15, występ około g. 17.15 (ważny 10 minut)

Dotyczy chętnych z Formacji Dzieci, Juniorzy i Seniorzy oraz Flow i Flow Mini

Programy, które możemy zaprezentować to:
→ Grupy Jazz, Synchro (minimum 2-3 osoby)
→ Duety
→ Solówki (PAI, Jazz, Show, Disco, Hip Hop... Łącznie z tymi przygotowanymi w Murzasichlu)
UWAGA → decyzję które programy Grup zaprezentujemy podejmiemy na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Próby (przypominki) choreografii zrobimy godzinę przed występem, stroje będą do obioru w miejscu pikniku.

Zgłoszenia chętnych do występu przyjmujemy do dnia 2 września, do g. 23 → FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND