strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier"

XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier 2021"

 

 • Termin: 17-18 września 2021 r. (czwartek - sobota)
 • Miejsce: Suwałki
 • Dojazd: autokar
 • Zbiórka na wyjazd:

  • 17 września 2021 (piątek),
  • godz. 5.30
  • Parking przed Małym Landem
 • Planowany powrót: 18 września po Koncercie Galowym (wyjazd z Suwałk ok. godz. 20.00)
 • Nocleg: Hotel Szyszko, ul. Innowacyjna 3
 • Koszt: 350 zł. (+ ewentualnie 45 zł. wpisowe za solo)       

      w tym:

     → transport

     → noclegi 

     → wyżywienie

     → koszty opieki i kierowcy

 •  Warunki uczestnictwa:
  → wypełnienie formularza deklaracji udziału 
  → wpłata pełnych kosztów wraz z opłatą startową do dnia 13 września 2021 r.

Formularz zgłoszenia

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND