strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

TIME for DANCE 2021

TIME for DANCE Legionowo 2021

ODWOŁANY

 • Termin (naszych tancerzy dotyczy głównie termin 11 kwietnia)
  • 9 kwietnia (Hip Hop non stop)
  • 10 kwietnia (Disco ponad wszystko)
  • 11 kwietnia (Prawdziwie artystyczne doznania…)
 • Godzina: start 10.00, szczegóły będą znane po opublikowaniu harmonogramu turnieju przez organizatora
 • Miejsce: Hala „Arena” Legionowo ul. Bolesława Chrobrego 50 b
 • Dojazd: autokar lub indywidualny
 • Wpisowe: 35 zł od osoby za kategorię
 • Bilety dla widzów, opiekunów: 30 zł dorośli, 20 zł dzieci do 12 roku życia (ilość widzów i opiekunów będzie zależna od obowiązujących rozporządzeń)
 • Dotyczy: wybranych Formacji, Grup, Duetów i Solistów HAND to HAND szczegóły wkrótce 
  • Formacje... 
  • Grupy... 
  • Duety ...
  • Solo PAI ochotnicy z poziomów zaawansowania C, B, A, S UWAGA → na tym turnieju nie ma podziału na poziomy zaawansowania
 • ZGŁOSZENIA i wpłaty wpisowego: od 8 do dnia 19 marca 2021 r.
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA będzie dostępny od dnia 8 marca

REGULAMIN

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND