strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO 2021 Modern, Ballet/Pointe

Krajowe Mistrzostwa IDO Modern, Ballet/Pointe OSSA 2021

Dotyczy wybranych Formacji i Grup Modern oraz ochotników Duetów i Solistów

 

MIEJSCE: Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30, Raszyn

 

  • Grupa Junior → 12 maja (środa), zbiórka na miejscu o g. 16.00 (dojazd indywidualny) planowany start kategorii g. 18.00. Na miejscu będzie Jacek Sennewald
  • Formacja Junior i Grupa Adults 1 → 13 maja (czwartek), zbiórka przed „Małym Landem” o g. 12.00, przejazd autokarem, koszt 30 zł. płatny gotówką na recepcji lub przelewem do dnia 7 maja (piątek). Planowany powrót autokaru uzależniony jest od kwalifikacji, nie wcześniej niż około g. 20-21
  • Grupa Synchro → 15 maja (sobota), zbiórka na miejscu o g. 18.00 (dojazd indywidualny) planowany start kategorii g. 19.35.

 

Projekt naszego zgłoszenia, KLIKNIJ TUTAJ
UWAGA!

  1. potwierdzeniem udziału w Mistrzostwach Modern jest dokonanie opłaty składki PFT 2021 i startowego do dnia 19 kwietnia, do godz. 15.00
  2. jeśli kogoś brakuje, jest źle wpisany lub rezygnuje ze startu to proszę o maila na sekretariat@handtohand.pl

 PROGRAM Regulamin

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND