strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO 2021 Tańce Par (Synchro Dance), Tap Dance, Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Street Dance Show

KM IDO 2021 Tańce Par (w tym Synchro Dance), Tap Dance, Hip Hop, Hip Hop Battle, Break Dance, Electric Boogie, Street Dance Show,

Dotyczy Grupy Synchro Dance oraz ochotników HAND to HAND

 

MIEJSCE: Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30, Raszyn

TERMIN15 maja (sobota), zbiórka na miejscu o g. 18.00 (dojazd indywidualny) planowany start kategorii g. 19.35

 

Projekt naszego zgłoszenia, KLIKNIJ TUTAJ
UWAGA!

  1. potwierdzeniem udziału w Mistrzostwach Synchro jest dokonanie opłaty składki PFT 2021 i startowego do dnia 19 kwietnia
  2. jeśli kogoś brakuje, jest źle wpisany lub rezygnuje ze startu to proszę o maila na sekretariat@handtohand.pl

Regulamin

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND