strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

WARSAW DANCE CHAMPS 2021

TERMIN: 31 styczna 2021 r. (niedziela)

GODZINA: zbiórka w Hali Arena o g. 14.15 (wyjątek: Gabriela Ojr... i Magdalena Kam... g. 16.30)
Praktis PAI (tylko dla chętnych, którzy tańczą na WDC)SP 313 (korytarz):

  • piątek (29 stycznia) g. 17 (max do g. 18)
  • sobota, g. 12.15 (max do g. 13.15)

MIEJSCE: Hala „Arena Ursynów”, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 122, Warszawa

DOTYCZY: ochotnicy

  • solo: PAI, Hip Hop, Disco Dance, Disco Freestyle
  • grupy i formacje: Inne Formy (Jazz Dance, Modern, Show Dance, Cheerleading)      

DOJAZDIndywidualny

WPISOWE: 40 zł od osoby za kategorię, płatne do dnia 21 stycznia

BILETY: turniej odbędzie się bez publiczności, będzie bezpłatny livestream: https://youtu.be/DCYQnlagBVA

ZGŁOSZENIA DO DNIA: 19 stycznia 2021 r. (wtorek)

PROGRAM Lista zawodników HtoH Muzyka PAI

Oświadczenie COVID-19 
UWAGA → Oświadczenie COVID-19 proszę wypełnić, wydrukować (najlepiej dwustronnie), podpisać i dostarczyć do dnia 30 stycznia, sobota na zajęcia lub mail: sekretariat@handtohand.pl

Operat bezpieczeństwa WARSAW DANCE CHAMPS 2021

Regulamin i procedury zachowania bezpieczeństwa WARSAW DANCE CHAMPS 2021 

UWAGA → Proszę się zapoznać z "Operatem bezpieczeństwa..." i "Regulaminem i procedurami..." (nie drukować)

Regulamin Formularz zgłoszeń

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND