strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

XX World Dance Week - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Raszyn 2020

XX World Dance Week - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Raszyn 2020
Puchar Lig Polskiej Federacji Tańca

 

Turniej jest rozgrywany bez udziału publiczności, będzie transmisja płatna 25 zł. za dzień lub 75 za wszystkie dni. Ilość wejściówek jest ograniczona. W czwartek udział bierze 5 tancerek i może wejść 2 osoby tzn. 1 trener + 1 opiekun (P. Jacek i P. Małgosia). W piątek może wejść 7 osób (P. Jacek, P. Małgosia, P. Agnieszka i zostają 4 „wejściówki”, proponujemy po jednej osobie opieki dla każdej z formacji Kids Gold, Flow Mini, Dzieci i Juniorzy). W sobotę mogą wejść 3 osoby (P. Jacek i zostają 2 „wejściówki”). W niedzielę mogą wejść 2 osoby (P. Jacek i zostaje 1 „wejściówka”). W przypadku większej ilości chętnych opiekunów przeprowadzimy losowanie. Przypominam, że nie jest to zwykła wejściówka tylko wejściówka dla opiekuna i wiąże się z wzięciem na siebie odpowiedzialności za wszystkie dzieci tańczące w danym dniu oraz podpisanie związanych z tym dokumentów. Na zgłoszenia chętnych osób do opieki czekam do g. 20.00 w środę, 2 grudnia.

Kilka ważnych informacji od organizatora: KLIKNIJ TUTAJ
PROGRAM (aktualizacja z dnia 1 grudnia) 

LISTA HAND to HAND (aktualizacja z dnia 1 grudnia)

Lista tancerzy HtoH z numerami startowymi

Dokumenty (covid) → Proszę je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do recepcji do dnia 3 listopada

Operat bezpieczeństwa

RASZYN2020

Dotyczy:

 • Formacja Dzieci Jazz (Jazz)
 • Grupa Dzieci Jazz, Grupa Dzieci Jazz New (Jazz)
 • Formacja Juniorzy Jazz (Jazz)
 • Formacja Flow Piknik (Inne Formy)
 • Formacja Flow Mini (Inne Formy)
 • Formacja Kids Gold Jazz (Jazz)
 • Solo/Duet Jazz 
 • Solo/Duet Modern
 • Solo/Duet Disco Dance
 • Solo/Duet Hip-Hop
 • Solo PAI

 

• Termin: 3-6 grudnia 2020 

• Miejsce: Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30, Raszyn
• Dojazd: indywidualny lub autokar (przejazd autokarem jest możliwy tylko dla grup i formacji w piątek). Koszt przejazdu autokarem: 30 zł., wpłaty (przelew lub gotówka na recepcji) i zgłoszenia chęci przejazdu autokarem należy dokonać do dnia 1 grudnia, do g. 20.00

• AUTOKAR w piątek, zbiorka przy "Małym Landzie":
→  Form. Flow Mini, Kids Gold i Dzieci zbiórka o g. 7.45
→  Form. juniorzy o g. 17.00
Autokar z tancerzami Formacji Flow Mini, Kids Gold i Dzieci wyjedzie z Raszyna do Warszawy po ogłoszeniu wyników tych formacji (około g. 11), Formacja Juniorzy około g. 21

• Wpisowe: 40 zł od osoby za kategorię
• Zgłoszenia do dnia: 10 listopada 2020 r. (wtorek)
• Wpłaty do dnia: 10 listopada 2020 r. (wtorek)

Formularz zgłoszeń dla tancerzy HAND to HAND

Regulamin

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND