strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2020

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2020

Program 
UWAGA! Puste wiersze (linijki, miejsca bez wpisanych kategorii) w programie nie oznaczają przerwy, to jest czas na rozegranie wpisanych wyżej kategorii

Lista startowa HAND to HAND

Zgłoś się na WOLONTARIAT

W dniu 17 grudnia (czwartek), o godz. 11.00 odbędzie się zebranie organizacyjne On Line dla trenerów i instruktorów zawodników zgłoszonych do zawodów za pośrednictwem komunikatora Zoom:

LINK → https://us02web.zoom.us/j/83082623861?pwd=b1ZiSHRRNHVuOVFKQXN2SDI3SU04QT09
Meeting ID → 830 8262 3861
Passcode → H7N3ud

 

DISCO i HIP HOP solo/duety/grupy/formacje

PAI i DISCO FREESTYLE solo
INNE FORMY grupy/formacje
SHOW DANCE solo/duety/grupy/formacje
JAZZ DANCE solo/duety/grupy/formacje
MODERN solo/grupy/formacje
 

Na prośbę części trenerów wprowadzamy do regulaminu turnieju:

→ Kategorię taneczną Acrobatic Dance, szczegóły poniżej

→ Kategorię wiekową 31+ open (wspólna dla grup i formacji, w dowolnym stylu tanecznym)

→ W kategorii „INNE FORMY” dopuszcza się udział stylów m. in. Cheerleaders, Synchro, Tańce Par

 

Ponadto zastrzegamy sobie prawo dopuszczenia do udziału w turnieju innych grup i formacji, których rodzaj prezentacji nie kwalifikuje się do kategorii określonych w regulaminie.

 

AC – ACROBATICDANCE solo, prezentacje indywidualne do muzyki własnej w oparciu o dowolną technikę taneczną. Obowiązkowe jest wykonywanie elementów akrobatyki i/lub gimnastyki.  

Podstawą oceny pokazu jest:

- trudność wykonania elementów akrobatycznych i/lub gimnastycznych

- choreografia, wyraz artystyczny

- umiejętność łączenia akrobatyki/gimnastyki z elementami tańca

Kategorie wiekowe → 11 lat i młodsi, 12 lat i starsi

Liga → open

Muzyka → własna

Czas trwania → 1:00–1:30 min

 

Tancerzy HAND to HAND dotyczy:

  • Formacja Dzieci Jazz
  • Grupa Jazz Dzieci New
  • Grupa Jazz Dzieci
  • Formacja Juniorzy Jazz
  • Formacja Kids Gold Jazz
  • Formacja Flow
  • Formacja Flow Mini
  • solo i duety (ochotnicy)


• Termin: 20 grudnia 2020 (niedziela)

• Godzina: 8.00 - 22.00
• Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 85, ul. Narbutta 14 w Warszawie
• Dojazd: indywidualny 
• Wpisowe: 35 zł od osoby za kategorię
• Zgłoszenia do dnia: 8 grudnia 2020 r. (wtorek), dotyczy tancerzy HAND to HAND za pomocą formularza poniżej; 11 grudnia 2020 (piątek), dotyczy pozostałych klubów wysyłając zgłoszenie w pliku Excel
• Wpłaty do dnia: 8 grudnia 2020 r. (wtorek) (HAND to HAND)

Formularz zgłoszeń (tylko tancerze HAND to HAND)

Regulamin  Uzupełnienie do regulaminu  Karta zgłoszeń 

Program UWAGA! Puste wiersze (linijki, miejsca bez wpisanych kategorii) w programie nie oznaczają przerwy, to jest czas na rozegranie wpisanych wyżej kategorii

Lista startowa HAND to HAND

Zgłoś się na WOLONTARIAT

Wejściówki dla opiekunów na Turniej Tańca Sportowego. DOTYCZY TYLKO opiekunów z HAND to HAND (pozostałe kluby otrzymają info o ilości wejściówek drogą mailową). Zgłoszenia chęci otrzymania bezpłatnej wejściówki prosimy przesyłać do 17 grudnia 2020 g. 21.00 poprzez Formularz - wejściówki - opieka HAND to HAND

UWAGA! Ilość wejściówek jest ograniczona. O przyznaniu wejściówek poinformujemy
drogą mailową w dniu 18.12.2020 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND