strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Warsztaty taneczne - Włodek Kołobycz

wlodek_kolobycz


 

  • Termin:  26 i 27 wrzesień 2020 r. (sobota, niedziela)
  • Miejsce:  Hand to Hand, CH Land, ul. Wałbrzyska 11
  • Plan zajęć:   

      gr. do lat 12 →  sobota 10.30-12.00 sala 75, niedziela 10.30-12.00 sala 218

      gr. 13 lat i więcej → sobota 12.30-14.00 sala 218, niedziela 12.30-14.00 sala 218

  • Koszt:

      → 40 zł - 1 spotkanie po 1,5 h (sobota lub niedziela)

      → 70 zł - 2 spotkania po 1,5 h (sobota i niedziela)

  • Zapisy: tylko poprzez formularz umieszczony na dole strony do dnia 23 września 2020 r. (środa)

 

Formularz zapisu na warsztaty

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND