strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

VI Mark'n'Move - Luboń

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym Mark'n'Move - Luboń

 
ZAWODY ZOSTAŁY ODWOŁANE

Dotyczy:

 • Formacja Jazz Dzieci 
 • Grupa Jazz Dzieci 
 • Grupa Jazz Dzieci New 
 • Formacja Jazz Juniorzy 
 • Flow 
 • solo Pai (ochotnicy)

 

 • Termin:  24 październik 2020 r. (sobota)
 • Miejsce: Luboń k/Poznania
 • Dojazd: autokar
 • Zbiórka wyjazdowa: 24 października 2020 r. godziny wczesno-poranne
 • Planowany powrót: wyjazd z Lubonia po zakończeniu zawodów
 • Opłata startowa: 30 zł za kategorię
 • Koszt: 80 zł  (transport + obiad)
 • Warunki uczestnictwa: 
  → wypełnienie formularza deklaracji udziału oraz wpłata do dnia 9 października 2020 r.

 

Formularz deklaracji udziału 

Regulamin zawodów   Lista utworów PAI

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND