strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier"

XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier" 2020


Zbiórka na wyjazd:

 • 8 października 2020 (czwartek),
 • godz. 14.45
 • Parking przed Małym Landem

 

Zakwaterowanie:

Hotel Hańcza, ul. Wojska Polskiego 2, Suwałki

Pobyt zaczynamy obiadokolacją

 

OŚWIADCZENIE:
Prosimy o przesłanie skanu/zdjęcia podpisanych dokumentów (na adres: sekretariat@handtohand.pl):
- „Oświadczenia Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika Wyjazdu”
- „Przepisów organizatora”
w dniu 7 października do g. 22  lub przekazanie opiekunowi w dniu wyjazdu

 

Ramowy program Festiwalu:

8.10.2020 piątek

- przyjazd i zakwaterowanie uczestników

9.10.2020 piątek

- godz. 8.30-10.00 próby na scenie

- godz. 10.00-15.00 - przesłuchania konkursowe

10.10.2020 sobota

- godz. 10.00-13.00 próby Koncertu Galowego

- godz. 15.30-18.30 Gala Laureatów XX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca "Muszelki  Wigier 2020"

 

Planowany wyjazd z Suwałk:

ok. godz. 19.00-20.00

 

Kadra:

- opiekun Formacji Kids Gold - Lidia Dziewanowska

- opiekun Formacji Dzieci - Michał Gawron

- opiekun Formacji Juniorzy - Marcin Szymański

- instruktor - Jacek Sennewald

 

Co należy zabrać:

- strój do tańca + dodatki i kosmetyki oraz ewentualne rekwizyty

- zestaw ubrań HAND to HAND (m.in. leginsy, t-shirt, dres)

- szczotkę do włosów + akcesoria potrzebne do ułożenia ustalonej fryzury z p. Małgosią

- ubrania odpowiednie do pory roku, w tym bieliznę na każdy dzień pobytu, przybory toaletowe, ręcznik, buty na zmianę i klapki

- indywidualne osłony ust i nosa (zalecamy mini przyłbicę ewentualne maseczkę), chusteczki higieniczne

- dokument tożsamości (np. legitymacja)

 

UWAGA:

Prosimy parkować samochody, tak żeby nie utrudniały manewrowania autokaru

Osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę (jeden rodzic lub opiekun):

-- musi być zdrowa (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).

-- musi stosować się do Rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu względem innych osób

-- nie może wchodzić do autokaru, w którym znajdują się dzieci

 

Lista zakwalifikowanych prezentacji:

- Formacja Dzieci Jazz

- Formacja Juniorzy Jazz

- Formacja Kids Gold Jazz

- Duet Lena/Maria

- Duet Oliwia/Julia

- Duet Roksana/Wojtek

- Solo Lena J.

- Solo Maria G.

- Solo Gabriela O.

- Solo Oliwia S.

- Solo Wiktoria S.

- Solo Emma S.

Oświadczenie rodzica/opiekuna Przepisy organizatora Klauzula informacyjna

Regulamin i procedury

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 • Termin:  8-10 październik 2020 r. (czwartek - sobota)
 • Miejsce: Suwałki
 • Dojazd: autokar
 • Zbiórka wyjazdowa: 8 października 2020 r. godz. 7.00 14.45 CH Land
 • Planowany powrót: 10 października 2020 r., wyjazd z Suwałk ok. godz. 20.00
 • Opłata startowa: 40 zł za pierwszą kategorię, 15 zł za każdą następną kategorię
 • Nocleg: czwartek / piątek / sobota
 • Koszt450 zł + opłata startowa       

      w tym:

     → transport

     → noclegi 

     → wyżywienie

     → koszty opieki i kierowcy

 •  Warunki uczestnictwa:
  → wypełnienie formularza deklaracji udziału do dnia 9 września 2020 r. do godz. 22.00
  → wpłata pełnych kosztów wraz z opłatą startową do dnia 25 września 2020 r.

Formularz deklaracji udziału    Lista zakwalifikowanych
Regulamin zawodów (terminy podanie w regulaminie są nieaktualne)

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND