strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO Jazz Dance - OSSA 2020

KM IDO Jazz Dance - OSSA 2020

 

Treningi przed KM IDO w Ossie:

2 września,

ŚR

16.00-17.30 Formacja Juniorzy

17.30-18.00 Solówki Jazz

18.00-19.30 Formacja Dzieci
19.30-20.00 Grupa Dzieci Mł. i St.

 

4 września,

PT

16.00-17.30 Formacja Juniorzy

17.30-19.00 Formacja Dzieci
19.00-19.30 Grupa Dzieci Mł. i St.

Treningi odbędą się w sali 218 w Landzie. UWAGA: może nastąpić zmiana miejsca treningów, o ewentualnej zmianie damy znać na grupie FB i w wiadomościach "Mesengera FB"

 

Szczegóły dotyczące Juniorów:

 • Termin: 05.09.2020 r. (sobota)
 • Miejsce: Hotel Ossa
  → sala amfiteatralna (Solo Junior 1, Formacje Junior)
  → sala kongresowa (Solo Junior 2)
 • Dojazd: własny (solo), autokar (pozostali)
 • Planowany start bloku: 
  → g. 8.15 (Solo Junior 1) 
  → g. 8.30 (Solo Junior 2)
  → g. 20.05 (Formacje Junior)
 • Zbiórka wyjazdowa (autokar): g. 16.30
 • Wyjazd na zawody: g. 16.45
 • Licencja PFT: 70 zł / od osoby (wpłata do 31.08)
 • Opłata startowa: 54 zł / od osoby za każdą kategorię (wpłata do 31.08)
 • Autokar: 60 zł od osoby 
 • Koszt stroju Formacje: 200 zł (całkowity koszt stroju 350 zł - dofinansowanie Klubu w kwocie 150 zł)
 • Planowany powrót: ok. g. 23.00

 

Szczegóły dotyczące Dzieci:

 • Termin: 05.09.2020 r. (sobota) - solo; 06.09.2020 r. (niedziela) grupy i formacja
 • Miejsce: Hotel Ossa
  → sala amfiteatralna (Grupy i Formacje)
  → sala kongresowa (Solo)
 • Dojazd: własny (solo), autokar (pozostali)
 • Planowany start bloku: 
  → 05.09.2020 (sobota) - g. 8.30 (Solo);
  → 06.09.2020 (niedziela) - g. 12.10 (Grupy); 16.45 (Formacje)
 • Zbiórka wyjazdowa (autokar):   06.09.2020 (niedziela) g. 9.00
 • Wyjazd na zawody: 9.15
 • Licencja PFT: 70 zł / od osoby  (wpłata do 31.08)
 • Opłata startowa: 54 zł / od osoby za każdą kategorię (wpłata do 31.08)
 • Autokar: 60 zł / od osoby
 • Koszt stroju: 200 zł (całkowity koszt stroju 350 zł - dofinansowanie Klubu w kwocie 150 zł)
 • Planowany powrót: ok. g. 20.00 

Regulamin KM IDO Ossa 2020

Program KM IDO Jazz Dance

Operat bezpieczeństwa KM IDO Ossa 2020

Operat bezpieczeństwa Hotelu Ossa

Dokumenty COVID / RODO

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND