strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Pokaz tańca „Taniec Sportowy WINTER SHOW 2020”

IMPREZA PRZEŁOŻONA, nowy termin nie jest jeszcze znany. 

 

Pokaz tańca „Taniec Sportowy WINTER SHOW 2020”, to czas na zaprezentowanie się części naszych tancerzy i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

 

Imprezę realizujemy dzięki wsparciu finansowemu 
od
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

W skrócie:

 • Termin: 22 marca 2020 r. (niedziela)
 • Miejsce: Sala Widowiskowa BROADWAY w DK Kadr, ul. Rzymowskiego 32, Warszawa
 • Godzina: 14-19, szczegóły są w "Kolejność prezentacji"
 • Dotyczy: szczegóły są w "Kolejność prezentacji"
 • Dojazd: indywidualny 
 • Koszt: składka 20 zł. od tancerza (niezależnie od ilości prezentacji, składka nie dotyczy tancerzy DK Kadr)
  • wpłaty gotówką w recepcji naszej szkoły w CH Land ul. Wałbrzyska 11 lub na konto dostępne w zakładce "Kontakt"
 • Zgłoszenia i wpłaty:  do 11 marca 2020 r.
 • Bilety: bezpłatne wejściówki → rezerwacja miejsc online lub w recepcji DK Kadr 
  (link: dkkadr.waw.pl/winter-show-2020ILOŚĆ MIEJSC NA WIDOWNI JEST OGRANICZONA!!!

Kolejność prezentacji 

Formularz zgłoszeń

Szczegóły

 • 14.15 → zbiórka uczestników części 1 w holu DK Kadr, przygotowanie do próby
 • 14.30 → próby parkietu i przestrzeni na scenie
 • 15.30 → przygotowania do pokazów, otwarcie sali dla widowni
 • 16.00  występ część 1 
 • 17.15 → zbiórka uczestników części 2 w holu DK Kadr
 • 17.30 → próby parkietu i przestrzeni na scenie
 • 18.30 → przygotowania do pokazów, otwarcie sali dla widowni
 • 18.45  występ cz. 2

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND