strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

UCSiR DANCE 2020

UCSiR DANCE 2020 - ZOSTAŁ ODWOŁANY przez organizatora ze względu na małą liczbę zgłoszonych Klubów.

 

 • Termin: 8 marca 2020 (niedziela)
 • Dojazd: we własnym zakresie
 • Godzina zbiórki na miejscu: będzie znana po 5 marca
 • Miejsce: ARENA URSYNÓW, ul. Pileckiego 122 w Warszawie
 • Wpisowe: 5 zł od osoby 

 • Bilety:   brak
 • Dotyczy:
  • Formacja Dzieci 
  • Formacja Juniorzy
  • Formacja Flow
  • Formacja Flow Mini
  • Formacja Kids Starsi
  • Formacja Kids New
 • ZGŁOSZENIA i wpłaty wpisowego: do dnia 2 marca 2020

 FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

 REGULAMIN     

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND