strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Festiwal Tańca Nowoczesnego „Mazovia Open 2020”

Festiwal Tańca Nowoczesnego „Mazovia Open 2020”

ODWOŁUJEMY NASZ UDZIAŁ

 

  • Termin: 1 marca 2020 r. (niedziela)
  • Godzina: będzie znana po 25 lutego
  • Miejsce: Hale Sportowy SP nr 10 w Pruszkowie ul. Pływacka 16
  • Dojazd: autokar (40 zł od osoby) lub indywidualny
  • Godzina zbiórki: wkrótce
  • Wpisowe: 25 zł od osoby za kategorię
  • Bilety: brak informacji
  • Dotyczy: Dzieci, Juniorzy, Kids, Flow, Flow Mini
  • ZGŁOSZENIA a do dnia  19 lutego 2020  i wpłaty  do 21 lutego 2020 (po opublikowaniu listy zgłoszonych)

 

NIE BIERZEMY UDZIAŁU.

 

UWAGA! Na każdą prezentację należy wypełnić osobne zgłoszenie/formularz

Formularz zgłoszeniowy   

Regulamin zawodów

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND