strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Zimowe Szkolenie "WARSZAWA 2020"

UWAGA!!!

 

W drugim tygodniu ferii (17-21 lutego 2020, w salach CH Land), oprócz całodziennych Warsztatów Taniec i Akrobatyka "WARSZAWA 2020" planujemy SZKOLENIA dla osób nie uczestniczących we wspomnianych warsztatach.

 

Na przykład w godz. 10.00-11.30 Taniec i/lub 11.45-13.15 Akrobatyka.
Zajęcia będą się odbywały w Warszawie, w salach CH Land

 

Będzie też możliwość:
• indywidualnych lekcji tańca (solo, duety) i/lub treningów akrobatyki
• skorzystania z obiadów

 

Żeby dobrze to zaplanować, zaprosić odpowiednich instruktorów, trenerów itp. prosimy o wypełnienie ankiety kto chciałby skorzystać z takiego szkolenia. Na podstawie ankiety przygotujemy szczegółową propozycję i rozpoczniemy zapisy. Na wypełnione ankiety (tylko w wersji elektronicznej) czekamy do 17 stycznia 2020 r.

ANKIETA Zimowe Szkolenie 2020

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND