strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2020

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2020 pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów

 

DISCO i HIP HOP solo/duety/grupy/formacje

PAI i DISCO FREESTYLE solo
INNE FORMY grupy/formacje
SHOW DANCE solo/duety/grupy/formacje
JAZZ DANCE solo/duety/grupy/formacje
MODERN solo/duety/grupy/formacje

 

Dotyczy:

  • Formacja Dzieci Jazz
  • Grupa Jazz Dzieci New
  • Grupa Jazz Dzieci
  • Formacja Juniorzy Jazz
  • Formacja Kids Gold Jazz
  • Formacja Flow
  • Formacja Flow Mini
  • solo i duety (ochotnicy)


• Termin: 14 listopada 2020 (sobota)

• Godzina: 9.00 - 18.30
• Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 85, ul. Narbutta 14 w Warszawie
• Dojazd: indywidualny 
• Wpisowe: 35 zł od osoby za kategorię
• Zgłoszenia do dnia: 5 listopada 2020 r. (czwartek)
• Wpłaty do dnia: 5 listopada 2020 r. (czwartek)

Formularz zgłoszeń (tylko tancerze HAND to HAND)

Regulamin Karta zgłoszeń Program Lista startowa HAND to HAND
Procedury organizacyjne   Regulamin i procedury COVID-19

Wejściówki dla opiekunów na Turniej Tańca Sportowego. DOTYCZY TYLKO opiekunów z HAND to HAND (pozostałe kluby otrzymają drogą mailową dzisiaj tj. 12.11 ilość dostępnych wejściówek). Zgłoszenia chęci otrzymania bezpłatnej wejściówki prosimy przesyłać do 12 listopada 2020 g. 22.00 poprzez Formularz - wejściówki - opieka HAND to HAND

UWAGA! Ilość wejściówek jest ograniczona. O przyznaniu wejściówek poinformujemy
drogą mailową w dniu 13.11.2020 r.
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND