strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2020

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów 2020

 

Turniej planujemy rozegrać zgodnie z założeniami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.10.2020 r. jak dla „strefy czerwonej” czyli bez udziału publiczności.

 

Będzie BEZPŁATNA transmisja „na żywo” prowadzona przez pineapplemedia.pl

Program zawodów
Procedury organizacyjne
Regulamin i procedury w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Plan sytuacyjny sali, w której będzie prowadzone współzawodnictwo sportowe

LISTA STARTOWA - HAND TO HAND

 

Wejściówki dla opiekunów na Turniej Tańca Sportowego. DOTYCZY TYLKO opiekunów z HAND to HAND (pozostałe kluby otrzymają drogą mailową dzisiaj tj. 15.10 ilość dostępnych wejściówek). Zgłoszenia chęci otrzymania bezpłatnej wejściówki prosimy przesyłać do 15 października 2020 g. 21.00 poprzez formularz
UWAGA! Ilość wejściówek jest ograniczona. O przyznaniu wejściówek poinformujemy
drogą mailową w dniu 16.10.2020 r.

 

DISCO i HIP HOP solo/duety/grupy/formacje

PAI i DISCO FREESTYLE solo
INNE FORMY grupy/formacje
SHOW DANCE solo/grupy/formacje

JAZZ DANCE solo
MODERN solo
 
Dotyczy:

  • Formacja Dzieci Jazz
  • Grupa Jazz Dzieci New
  • Grupa Jazz Dzieci
  • Formacja Juniorzy Jazz
  • Formacja Kids Gold Jazz
  • Formacja Flow
  • Formacja Flow Mini
  • solo i duety (ochotnicy)


• Termin: 17 października 2020 (sobota)

• Godzina: 8.00 - 19.00
• Miejsce: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 100, ul. Taneczna 54/58 w Warszawie
• Dojazd: indywidualny 
• Wpisowe: 35 zł od osoby za kategorię
• Zgłoszenia do dnia: 8 października 2020 r. (czwartek)
• Wpłaty do dnia: 8 października 2020 r. (czwartek)

 

Regulamin     Karta zgłoszeń   

Formularz zgłoszeń (tylko tancerze HAND to HAND) 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND