strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO Show Dance - Świebodzice 2020

KM IDO Show Dance - Świebodzice 2020

 

W związku z komunikatem organizatora Mistrzostw w Świebodzicach, Zarząd Klubu zmienił decyzję z dnia 12 marca i dokonaliśmy zgłoszenia naszych tancerzy. 

 

Informujemy, że Zarząd Klubu Sportowego "HAND to HAND 1" podjął decyzję o nie zgłoszeniu naszych tancerzy na KM IDO Show Dance, zaplanowanych w dniach 15-16 kwietnia 2020 r. w Świebodzicach. Czekamy na rozwój sytuacji i ewentualnie inny termin Mistrzostw. Wpłaty dokonane na udział w tej imprezie zostaną zaksięgowane w systemie Active Now jako nadpłata. 

 

 • Termin: 16-17 września 2020 r. 

(wyjazd w dniu 15 września, powrót 17 kwietnia po zawodach)

 • Miejsce zawodów: Świebodzice, Polska
 • Dojazd: autokarem
 • Wpisowe: 54 zł od osoby za kategorię
 • Nasze zgłoszenie:

1. Formacja Dzieci "Gramofon"
2. Formacja Juniorzy "Mur"
3. Grupa Dzieci "Praczki"
3. Grupa Juniorzy "Królowa"
4. Duet:

  • Gro… Maria i Jań… Lena

5. Solo:

  • Cza… Zuzanna
  • Żel… Julia
  • Gro… Maria
 • Noclegi: Hotel Ibis Style Wałbrzych, ul. 1 Maja 70 (2 noclegi)
 • Wyżywienie: 2x śniadanie, 2x obiad, 3x kolacja  
 • Koszt
  • 70 zł - składka PFT 2020
  • 54 zł - opłata startowa od osoby za kategorię
  • 420 zł - transport, noclegi, wyżywienie, koszty opieki
 • Koszt stroju i rekwizytów: 
  • ??? zł (będzie podany pod koniec kwietnia 2020 r.)
 • ZGŁOSZENIA i wpłaty do dnia: termin przyjmowania zgłoszeń już minął 

REGULAMIN (nie zaktualizowany)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND