strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO Tańce Par, Synchro Dance - Ossa 2020

KM IDO Tańce Par, Synchro Dance - Ossa 2020 

 

Szczegóły dotyczące Grupy Synchro Flow:

  • Termin:   01.09.2020 r. (wtorek)
  • Miejsce: Hotel Ossa, sala amfiteatralna
  • Dojazd:  własny
  • Planowany start bloku:  18.05
  • Zbiórka na miejscu:   16.00
  • Licencja PFT:  70 zł / od osoby (wpłata do 31.08)
  • Opłata startowa:   54 zł / od osoby (wpłata do 31.08)
  • Koszt stroju: 250 zł (całkowity koszt stroju 400 zł - dofinansowanie Klubu w kwocie 150 zł)
  • Planowany powrót: ok. 20.15

 

 

Regulamin KM IDO Ossa 2020

Program Tańce Par, Synchro Dance

Operat bezpieczeństwa KM IDO Ossa 2020

Operat bezpieczeństwa Hotelu Ossa

Dokumenty COVID / RODO

 

 

 

 

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND