strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Warsaw Dance Champs 2020

 • Termin: 25 stycznia 2020 r. (sobota)
 • Godzina: będzie znana po 19 stycznia
 • Miejsce: Centrum Sportu Wilanów, ul. Wiertnicza 26a, Warszawa
 • Dojazd: indywidualny
 • Godzina zbiórki: 15.30 na miejsce
 • Wpisowe: 30 zł od osoby za kategorię
 • Bilety:   20 zł / dorośli , 10 zł ulgowy
 • Dotyczy (aktualizacja 9 stycznia):

- Formacja Flow Mini w kategorii Show Dance Dzieci do 12 lat

- Formacja Kids „Lalki” w kategorii Show Dance Dzieci do 12 lat

- Formacja Flow Dance w kategorii Show Dance Juniorzy 13-16 lat

- Formacja Dzieci Jazz w kategorii Inne Formy Tańca Dzieci do 12 lat

- Formacja Juniorzy Jazz w kategorii Inne Formy Tańca Dzieci 13-16 lat

- Grupa Dzieci „Grill” w kategorii Show Dance Dzieci do 12 lat

- Grupa Dzieci Jazz w kategorii Inne Formy Tańca Dzieci do 12 lat

- Grupa Dzieci Jazz New w kategorii Inne Formy Tańca Dzieci do 12 lat

- Grupa Juniorzy Jazz (Agata) w kategorii Inne Formy Tańca Dzieci 13-16 lat

- Ochotnicy PAI solo

Zachęcamy do udziału w kategorii PAI solo, można się jeszcze dopisać (poprzez formularz) do dnia 13 stycznia. Obowiązuje podział na kategorie wiekowe: Mini Kids (2012 i młodsi),  Dzieci 1 (2011-2010), Dzieci 2 (2009-2008), Juniorzy 1 (2007-2006), Juniorzy 2 (2005-2004)

Podział na poziomy zaawansowania (w formularzu zaznaczamy tylko "PAI solo", przydziału do kategorii dokona Klub):

- Debiuty (tancerze, dla których ten turniej będzie pierwszym turniejem).

- Średnio zaawansowani (tancerze z poziomów C, D, B obowiązujących na naszych zawodach)

- Zaawansowani (tancerze z poziomów A, S obowiązujących na naszych zawodach)

 • ZGŁOSZENIA i wpłaty wpisowego: do dnia 15 grudnia.

  UWAGA:

  - Osoby zgłoszone → jeśli ktoś chce nanieść zmiany w zgłoszeniu np. dopisać się do PAI solo lub nie będzie mógł wziąć udziału może to zrobić do dnia 13 stycznia wysyłając informację na maila sekretariat@handtohand.pl

  - Osoby nie zgłoszone → można się zgłosić przez formularz do dnia 13 stycznia (poniedziałek)

 • Wpłaty opłata startowa musi być wpłacona/zaksięgowana do dnia 14 stycznia (wtorek). Brak wpłaty spowoduje wykreślenie z listy startowej!!! Jeśli już została dokonana wpłata za występ formacji w dwóch kategoriach, a wystawiamy tylko jedną, wówczas nie wykorzystana kwota będzie stanowić nadpłatę. 

NASZE ZGŁOSZENIE / WPŁATY (stan na 9.01.2020 g.10.00)

Regulamin   Formularz zgłoszeń   Program zawodów   
Lista zgłoszonych prezentacji HtoH

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND