strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Time For Dance 2020

Time For Dance 2020, Legionowo

Informacje od organizatora + muzyka do PAI 

 • Termin: 11 stycznia 2020 r. (sobota)
 • Godzina: będzie znana po 6 stycznia → PODANE PONIŻEJ
 • Miejsce: Hala „Arena” Legionowo ul. Bolesława Chrobrego 50 b
 • Dojazd: autokar lub indywidualny
 • Wpisowe: 30 zł od osoby za kategorię
 • Bilety dla widzów:  30 zł dorośli, 20 zł dzieci
 • Dotyczy:
  • Formacje (Juniorzy Jazz, Dzieci Jazz, Kids Jazz, Flow Mini "Cukierki", Flow "Scary")
  • Grupy (Dzieci Jazz, Dzieci Jazz New)
  • Duety
  • Solo (PAI)
 • ZGŁOSZENIA i wpłaty wpisowego: do dnia 15 grudnia
 • STROJE → od 8 stycznia należy odebrać stroje do prezentacji (przy recepcji)

 

Godziny zbiórek (aktualny na dzień 8 stycznia, g. 10.00):

 • Solo PAI: w miejscu turnieju o godz. 12.30 (dojazd indywidualny)
 • Grupy i Formacje:
  • (dojazd autokarem z zespołem) przy CH Land o godz. 14.30 15.00
  • (dojazd indywidualny) w miejscu turnieju o godz.:
   • 16.00 Grupa Dzieci Jazz i Dzieci Jazz New
   • 17.15 Formacja Flow Mini
   • 18.00 Formacja Dzieci Jazz i Kids Jazz
   • 19.00 Formacja Juniorzy Jazz i Flow
  • Planowane zakończenie turnieju i wyjazd autokaru około g. 22.30

 

Proszę sprawdzić wpłaty na naszym zgłoszeniu i uzupełnić ewentualnie braki lub przesłać informacje o niewpisanych wpłatach

NASZE ZGŁOSZENIE / WPŁATY (stan na 08.01.2020 g.9.00)
Dużo informacji znajdziecie na FB, w wydarzeniu → https://bit.ly/2QRQG1x

Szczegółowy program zawodów

Ramowy program zawodów     

Regulamin     Formularz

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND