strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Piknik Jesienny SP 343

Piknik Jesienny SP 343

 

Data: 4 października 2019r. (piątek)

Miejsce:  SP 343, ul. Kopcińskiego 7, Warszawa

Godziny: 14.45-16.00   14.30-15.30

 

Dotyczy:

 • Grupa Juniorzy -Figury Woskowe
 • Grupa dzieci Jazz
 • Kids New (skład zeszłoroczny)
 • Kids Starsi (skład zeszłoroczny)
 • Solo i Duety

Zbiórka: g. 14.45     14.30

Występ: około g. 15.30     15.00

 

ODBIÓR STROJÓW-> na ostatnich zajęciach przed pokazami

Program:

 • solo Emma
 • Kids Starsi
 • solo Wiktoria
 • Kids New
 • solo Zuzanna
 • Figury Woskowe

 

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 27 września 2019r.

Formularz zgłoszeniowy 

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND