strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

VI Mazovia Freestyle Cup WILANÓW

VI Mazovia Freestyle Cup WILANÓW

27 października 2019

 

Szczegóły:

  • Termin: 27 października 2019 (niedziela)
  • Dojazd: we własnym zakresie
  • Godzina zbiórki na miejscu: będzie znana po 24 października
  • Miejsce: Centrum Sportu Wilanów, ul. Uprawna 9/17, Warszawa
  • Wpisowe: 30 zł od osoby za pierwszą kategorię, 25 zł od osoby za każdą kolejną kategorię

 

Wpłaty gotówką w recepcji lub przelewem do 9 października 2019 r.

Godziny zbiórek:
Flow Mini - 9.50
Kids ST - Szalone Lalki - 10.00
Kids NEW - Jazz -10.15
Formacja Dzieci - 10.30
Flow - 12.30
Synchro - 14.30
Formacja Juniorzy - 14.40

solo, duety i grupy - zbiórki min. 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem bloku,
w którym występują.

 

Nasze zgłoszenie      Program zawodów

FORMULARZ UDZIAŁU

Regulamin 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND