strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Badania lekarskie 23 września

Termin: 23 września 2019 

Godzina: od 19.00

Miejsce: CH Land

 

Wszystkie dzieci trenujące taniec w naszych formacjach objęte są wymogiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. UWAGA, jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia wyjdą przepisy pozwalające na ważność zaświadczenia do 12 miesięcy, wówczas zaświadczenia zostaną bezpłatnie przedłużone.

 

W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy 23 września. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG (może być bez opisu), badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 65 zł. Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 23 września

Formularz zapisu na wizytę

UWAGA!!! 
Poniżej znajduje się wykładnia przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia obowiązująca od 1 marca 2019 dokonana przez Polski Związek Tańca Sportowego i obowiązującą zawodników tańca sportowego:
Szczegóły

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND