strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

PZTSport - Eliminacje Mistrzostw Polski - WARTKOWICE (za Łodzią)

PZTSport - Eliminacje Mistrzostw Polski - WARTKOWICE (za Łodzią)

26 października 2019 r.

PROGRAM

Szczegóły:

 • Termin: 26 października 2019 (sobota)
 • Zbiórka i wyjazd: 8.00, parking przed "Małym Landem"
 • Osoby dojeżdżające we własnym zakresie - zbiórka na miejscu: godz. 10.15
 • MiejsceHala Sportowa Zespołu Szkół w Wartkowicach ul. Legionów Polskich 5
 • Dojazd: Autokar lub indywidualny. Koszt przejazdu autokarem 50 zł od osoby 
 • Wpisowe: 30 zł od zawodnika za każdą kategorię
 • Planowany wyjazd z Wartkowic: około g. 13-14

 

Wpłaty gotówką w recepcji lub przelewem do  12 października 2019 r.

 

Dotyczy: 

 • Formacja Flow - Scary
 • Formacja Flow Mini - Cukierki
 • Formacja Dzieci - Sposób na komara
 • Grupa Dzieci - Grill
 • Formacja Juniorzy - Odrobina dzieciństwa
 • Grupa Juniorzy - Factory
 • Kids Starsi (zeszłoroczny skład)
 • Solo - Grochal Maria
 • Duet - Grochal Maria/Jańczuk Lena

FORMULARZ UDZIAŁU

Pozostałe koszty (dot. osób które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport, np. w Nidzicy 2019/Radzyminie 2019/Warszawie 2019):

• 30 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze nie dokonały tej wpłaty)
• 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika 
• 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport 
• 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2019 rok)

WPŁATY

Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy 23 września 2019. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG (może być bez opisu), badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 65 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 18 października 2019.

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND