strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

IDO World Jazz and Ballet Championships OSSA 2019

IDO World Jazz and Ballet Championships OSSA 2019

Harmonogram przygotowań dla Formacji i Grupy Dzieci

Program

Wyjazd do Ossy:
Duet: 5 grudnia 2019 (czwartek). Wyjazd g. 7.00
Grupy Dzieci: 6 grudnia 2019 (piątek). Wyjazd 14.00
Formacja Dzieci: 7 grudnia 2019 (sobota). 
Wyjazd 10.00

 

Bilety:

  • 110 zł / 1 dzień
  • 220 zł / 4 dni

 

Opieka: Marta Wojtaś

Trener: Małgorzata Grzywińska

 

Do reprezentacji Polski zakwalifikowały się:

  • Formacja Dzieci Jazz Dance
  • Grupa Dzieci Jazz Dance 

oraz z "Dzikiej Karty"

  • Grupa Dzieci New
  • Duet Julia i Oliwia

Program ramowy IDO Jazz and Ballet OSSA 2019

Koszty:
250 zł. opłaty IDO (wpisowe, licencja międzynarodowa)
          przejazd Grupy, Duet - dojazd indywidualny
 50 zł. przejazd Formacja

          wyżywienie (obiad, kolacja, woda) - we własnym zakresie

RAZEM koszty:    300 zł


Grupa Jazz NEW (październik+listopad) +140 zł

35 zł  - licencja PFT (od 1.X.2019-31.XII.2019) - osoby, które nie startowały w KM IDO 2019, osoby, które zmieniły grupę na Formację Dzieci
 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - proszę sprawdzić termin ważności Dowodu Osobistego lub Paszportu

 

Prosimy o PILNE wypełnienie formularza i wpłaty do dnia 9 października.

 
WPŁATY 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND