strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

International Polish Cup - Wilanów

International Polish Cup - Wilanów

 

Zbiórka:

 • 7.30 formacje:
  • FLOW MINI 
  • KIDS STARSI (układ P. Grzywy)
  • KIDS NEW (układ P. Grzywy)
  • FLOW DANCE - SCARY
 • 9.30 Formacje
  • Dzieci Jazz
  • Juniorzy Strong Jazz
  • Flow Hip-Hop

PROGRAM     GRUPY I FORMACJE - PODZIAŁ NA KATEGORIE 

LISTA ZGŁOSZONYCH TANCERZY HAND TO HAND

Termin:    15 czerwca 2019
Miejsce:    Centrum Sportu Wilanów, ul. Wiertnicza 26a, Warszawa

Dojazd:     własny

Dotyczy:

 • Formacja Dzieci - Jazz
 • Formacja Juniorzy Light
 • Formacja Juniorzy Strong - Jazz
 • Kids New - P. Grzywa
 • Kids Starsi - P. Grzywa
 • Flow Dance - Scary
 • Flow Mini - Cukierki
 • Flow Hip-Hop
 • Flow Dance Mix

Opłata startowa: 37 zł od osoby za kategorię

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału oraz dokonanie opłat startowych do 6 czerwca:

FORMULARZ        REGULAMIN ZAWODÓW

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND